Poznaj świat i miejsce w którym żyjemy...

Zajęcia odbywają się:

ul. Narutowicza 17 

środy od 17:30 do 19:00
Zapisz się

Program kultury Montessori obejmuje szeroko pojętą geografię, botanikę, zoologię i historię. Dziecko, przy pomocy materiałów Montessori pozna budowę kuli ziemskiej, planety, kontynenty i kraje leżące na nich oraz swój własny kraj- Polskę. Ponadto zgłębi ono świat roślin, pozna ich budowę, znaczenie, poszerzy swoje słownictwo w tym zakresie. Będzie również miało okazję poznać świat zwierząt i ich 5 gromad oraz budowę poszczególnych przedstawicieli. W ciekawy sposób zostanie mu przedstawiony proces upływającego czasu. Zaznajomi się ono z zegarem, nauczy się odczytywać na nim godziny oraz opanuje poszczególne etapy rozwoju człowieka. Tematy, w miarę możliwości, będą dostosowywane do aktualnej pory roku czy obchodzonych świąt. Podczas zajęć będą realizowane następujące tematy:

  • globus i budowa kuli ziemskiej
  • kontynenty – położenie, kraje, zwierzęta i roślinność poszczególnych kontynentów
  • formy ukształtowania lądów
  • układ słoneczny
  • 3 żywioły
  • zegar – nauka godzin,
  • dni tygodnia, miesiąca
  • botanika – budowa, zastosowanie, rodzaje roślin
  • zoologia – 5 gromad, budowa zwierząt, rodzaje i rasy, cykle rozwoju