styled-image-1586112_1920

Jesteśmy Placówką Oświatową. W prowadzonych przez nas przedszkolach Montessori pracujemy z 75 dziećmi. Nasza kadra jest wykształcona zarówno w kierunku pedagogiki, psychologii  jak i metody Montessori. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu i ogromnej potrzebie rozpowszechnienia tej wspaniałej metody wychowania i edukacji dzieci stworzonej przez Marię Montessori, postanowiliśmy stworzyć warunki dla innych nauczycieli i rodziców do jej poznania.

Posiadamy doskonale wyposażone sale w pomoce edukacyjne Montessori, oraz wiedzę którą chcemy profesjonalnie przekazywać.

Realizujemy założenia programowe MEN poprzez pracę z dziećmi według programu wychowania przedszkolnego opracowanego na podstawie założeń pedagogiki Marii Montessori "Odkryjmy Montessori raz jeszcze" stworzonego przez:  Renatę Czekalską, Aleksandrę Gaj, Barbarę Laubę, Joannę Matczak, Annę Piecusiak, Joannę Sosnowską,
zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku 2009.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci pomagając rodzicom postanowiliśmy stworzyć Uniwersytet Dziecięcy Montessori, w którym dzieci w wieku 6-9 lat będą mogły bawiąc się uczyć. W edukacji Montessori dziecko samo zdobywa wiedzę. Potrzebne jest jemu tylko odpowiednio przygotowane otoczenie, materiały Montessori oraz pedagog, który nie napełnia dziecka wiedzą jak pustego naczynia, ale pomaga mu ją zdobyć samodzielnie.

Hasło Montessori „Pomóż mi zrobić to samemu” jest flagowym hasłem tej pedagogiki. Ponieważ mamy otoczenie przygotowane również dla dzieci klas I-III SP zapraszamy Państwa dzieci do skorzystania z naszej oferty.

ZAPISZ SIĘ